044 333 337   

Përveç cilësisë teknike dhe vlerës ekonomike të projekteve tona, qëllimi ynë  është t’i shtojmë vlerë ambientit në komunitetin ku punojmë. Ne inkurajojmë ekipet tona që të kërkojnë zgjidhje të qëndrueshme për mjedisin nëpërmjet inovacionit dhe efikasitit  të burimeve  për të zbutur efektin e procesit të ndërtimit në mjedis, në të njëjtën kohë duke siguruar përparësi komerciale për biznesin dhe klientët tanë. Si rrejdhojë niveli i ndotjes për shkak të punimeve tona është brenda parametrave të lejuara. 

 

Bashkangjitu në Facebook