044 333 337   

Është lëshuar në përdorim hyrja e dytë e kompleksit BellaVista në Fushë Kosovë. Mënyra e realizimit të punimeve dhe kujdesi që të përfundohet çdo detaj me kujdesin më të madh ka bërë që sot të kemi një objekt shumë funksional, me gjithë infrastrukturen e nevojshme, me 24h orë ujë të pijshëm, me hapsirë gjelbruese e të tjera.

Në këto momente të rëndësishme nuk ka se si të harrojmë të i falenderojmë klientet, banorët e kesaj hyrjeje për mirëkuptimin dhe durimin e treguar gjatë gjithë këtyre viteve. Ne do të vazhdojmë të ju përkrahim në kërkesat tuaja.

 

Prishtinë, 04.08.2018

 

 

Bashkangjitu në Facebook