044 333 337   

 Kompleksi banesorë ANITA në lagjen Emshir (Prishtinë) Nga ky projekt kompania jonë krenohet me planifikimin hapsinorë, realizimin teknik dhe arkitektonik dhe komoditetin të cilin e ofron për banorët në keto objektet. Kompleksi është përshtatur sipas të gjitha standardeve të cilat i kërkon sektori i ndërtimtarisë.