044 333 337   

Objektet tona në komunën e Fushë Kosovës janë pjesë e projektit afatëgjatë që kompania Arditi e ka për këtë qytet. Lamella A-B janë vetem dy nga projektet banesore të cilat janë realizuar viteve të fundit, pjese e projektit të madh krahas komplekseve tjera banesore ''Bellavista''. Vlenë të përmendet se keto realizime janë vlerësuar lartë nga përgjegjësit të cilët merren me mbikqyrjen e punimeve dhe janë në përputhje të plotë me kërkesat të cilat dalin nga legjislacioni shtetëror në fuqi.