044 333 337   

Në rrugën Dardania në Fushë Kosovë, jo më larg se 4 km larg qendrës së Prishtinë jemi në ndërtim të kompleksit afarist banesor Palazzo. Palazzo përfshinë 4 hyrje me rreth 28,000 m2 hapsire ndertimi. Me qëllim te funksionalitet të plotë të kompleksit bazen e bodrumit e kemi ndarë në dy nivele nën tokë me rreth 150 parkingje nëntoksore të shoqëruara edhe me depo te madhësive të ndryshme.
Kujdes i veçantë i është kushtuar hapsirës gjelbruese dhe pushimoreve per rreth 150 familje që do të vendosen ketu. Gjallërinë dhe atraktivitetin do të ja shtojnë 2 nivele mbi toke të cilat janë destinuar për afarizem. Me banesa të tipeve të ndryshme me siperfaqe nga 62 m2 e deri ne 125 m2 të shpërndara në 7 nivele banimi, me kujdes të veçantë per ndriqimin dhe hapsirën e shfrytzueshme për të gjitha banesat e bëjnë Palazzo-n kompleksin më të vençantë dhe më modern që është ndërtuar ndonjë herë në Fushë Kosovë, e besojmë se do të mbetet kompleksi më i bukur edhe për shumë vite.

Projektuesi L&A Architects